Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fiskhusbäcken, 17VTM37 510 95 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-14 Stoppdatum 2019-08-14
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 7029
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: