Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grindeforsälven, 17VTM65 102 5 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-22 Stoppdatum 2019-07-22
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 4743
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: