Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 13 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-18 Stoppdatum 2019-07-18
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6435
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: