Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mossbäcken, 17VTM65 116 60 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-19 Stoppdatum 2019-07-19
Mängd (ton): 1,91 Kostnad totalt: 3050
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: