Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Honkamackbäcken, 17VTM66 413 141 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-01 Stoppdatum 2019-08-01
Mängd (ton): 7,74 Kostnad totalt: 10928
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: