Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Horssjöälven, 17VTM80 601 18 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-07 Stoppdatum 2019-08-07
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2721
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: