Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRTJÄRNEN, 658831 131669 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-19 Stoppdatum 2019-07-19
Mängd (ton): 11,96 Kostnad totalt: 17019
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: