Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TYSKTJÄRNEN, 659036 140643 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-19 Stoppdatum 2019-09-19
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 9072
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: