Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KALLEBODATJÄRNET, 659992 129757 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-31 Stoppdatum 2019-10-31
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 12402
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: