Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VAMNEVATTNET, 659846 128952 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-20 Stoppdatum 2019-07-20
Mängd (ton): 9,36 Kostnad totalt: 14040
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: