Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLTJÄRNEN, 659899 130626 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-19 Stoppdatum 2019-07-19
Mängd (ton): 17,05 Kostnad totalt: 23321
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: