Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GRYTTINGEN, 660019 142000 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-17 Stoppdatum 2019-09-17
Mängd (ton): 17,75 Kostnad totalt: 14466
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: