Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 660861 127702 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-25 Stoppdatum 2019-10-25
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 14310
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: