Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRNEN, 660769 130004 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-17 Stoppdatum 2019-07-17
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 6821
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: