Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTSÅNGEN, 661633 141969 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-17 Stoppdatum 2019-09-17
Mängd (ton): 20,04 Kostnad totalt: 14789
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: