Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELLTJÄRNET, 662127 129523 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-21 Stoppdatum 2019-07-21
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 4807
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: