Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA SALUNGEN, 663724 132874 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-15 Stoppdatum 2019-10-15
Mängd (ton): 30,53 Kostnad totalt: 25523
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: