Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRAVERETJÄRNEN, 664177 128089 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-25 Stoppdatum 2019-07-25
Mängd (ton): 23,71 Kostnad totalt: 39168
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: