Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-06-18 Stoppdatum 2019-06-18
Mängd (ton): 189,96 Kostnad totalt: 141520
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: