Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRNEN, 664608 136930 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-05 Stoppdatum 2019-08-05
Mängd (ton): 29,64 Kostnad totalt: 38324
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: