Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUMSJÖN, 665008 132982 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-08 Stoppdatum 2019-10-08
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 10868
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: