Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALA TJÄRN, 664992 130986 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-25 Stoppdatum 2019-07-25
Mängd (ton): 9,88 Kostnad totalt: 16321
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: