Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ULLEN, 665505 138876 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-31 Stoppdatum 2019-07-31
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 18625
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: