Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJURSJÖN, 665954 139958 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-18 Stoppdatum 2019-07-18
Mängd (ton): 85,48 Kostnad totalt: 63682
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: