Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA HAKLAMP, 666751 132464 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-31 Stoppdatum 2019-07-31
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 2778
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: