Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VELEN, 668036 133721 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-03 Stoppdatum 2019-10-03
Mängd (ton): 24,65 Kostnad totalt: 20952
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: