Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MUSSJÖN, 668752 137800 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-07 Stoppdatum 2019-08-07
Mängd (ton): 64,77 Kostnad totalt: 48253
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: