Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DJUPEN, 669172 132180 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-24 Stoppdatum 2019-08-24
Mängd (ton): 16,73 Kostnad totalt: 21845
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: