Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 671501 133655 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-01 Stoppdatum 2019-10-01
Mängd (ton): 24,02 Kostnad totalt: 20417
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: