Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÅTSJÖN, 671889 133381 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-01 Stoppdatum 2019-10-02
Mängd (ton): 72,92 Kostnad totalt: 61982
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: