Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BASTUTJÄRNEN, 671630 133898 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-29 Stoppdatum 2019-08-29
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 10179
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: