Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA GRYSJÖN, 671637 136192 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-15 Stoppdatum 2019-08-15
Mängd (ton): 39,00 Kostnad totalt: 50895
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: