Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HYNNINGSSJÖN, 659095 130543 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-07 Stoppdatum 2019-11-08
Mängd (ton): 25,54 Kostnad totalt: 24365
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: