Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-15 Stoppdatum 2019-03-15
Mängd (ton): 5,05 Kostnad totalt: 8963
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: