Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-15 Stoppdatum 2019-03-15
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8872
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: