Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-21 Stoppdatum 2018-10-21
Mängd (ton): 12,48 Kostnad totalt: 20655
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: