Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rötjärnsbäckens våtmark, V34_33 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-18 Stoppdatum 2020-08-18
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 5749
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: