Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Öster Borrsjön, K195 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-23 Stoppdatum 2020-08-23
Mängd (ton): 20,86 Kostnad totalt: 39184
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: