Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norrån våtmark, V46_20 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-21 Stoppdatum 2020-08-21
Mängd (ton): 8,07 Kostnad totalt: 15663
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: