Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB041, 2559 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-08 Stoppdatum 2019-08-08
Mängd (ton): 2,13 Kostnad totalt: 4016
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: