Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL031, 3243 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-09 Stoppdatum 2019-08-09
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5371
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: