Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA004, 1750 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-06 Stoppdatum 2019-10-06
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 9347
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: