Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF022, 1915 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-07 Stoppdatum 2019-10-07
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 9168
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: