Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF033, 1924 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-07 Stoppdatum 2019-10-07
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 7370
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: