Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB008, 3065 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-24 Stoppdatum 2019-09-24
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 4824
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: