Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO007, 1845 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-25 Stoppdatum 2019-10-25
Mängd (ton): 1,91 Kostnad totalt: 3801
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: