Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-04 Stoppdatum 2019-09-05
Mängd (ton): 75,00 Kostnad totalt: 79805
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: