Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-09 Stoppdatum 2019-09-09
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 29152
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: