Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-22 Stoppdatum 2019-09-22
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 6319
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: