Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-16 Stoppdatum 2019-10-21
Mängd (ton): 89,97 Kostnad totalt: 95048
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: